Obec Chlumany
Chlumany

Projekty

Obec Chlumany je partnerem projektu:

 

1. 2023 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, 1. výzva pro rok 2023

V červenci 2023 byl do prodejny pořízen nový nářezový stroj.
Jihočeský kraj schválil Obci Chlumany ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace : z dotačního programu "Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, 1. výzva pro rok 2023" ve výši 37 500,- Kč na realizaci projektu "Kráječ na uzeninu obchod Chlumany"

2023 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, 1. výzva pro rok 2023 3

2. 2023 Podpora kultury- Folklor a tradiční lidová kultura

V srpnu proběhla v naší obci tradiční Staročeská Konopická, kdy Jihočeský kraj schválil Obci Chlumany ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace : z dotačního programu "Podpora kultury" ve výši 40 000,- Kč na realizaci projektu "Konopická Chlumany".

Jihočeský kraj

2020 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje

V roce 2020 byla obecní prodejna vybavena klimatizačním zařízením z dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje.

2020 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje

2021 Projekt „Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“

Projekt „Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“ byl předložen do 6. výzvy Programu rozvoje venkova administrované MAS Šumavsko, z.s. Tato výzva byla připravena v rámci naplňování strategie komunitně vedeného rozvoje pro roky 2014 – 2020 s názvem Živé a šťastné Šumavsko (http://www.massumavsko.cz/strategie-ke-stazeni/).
Realizace projektu přispěje k podpoře, a k zkvalitnění zázemí, odpočinku a rozvoje komunitního centra – Chlumany, čp.48. V prostorech komunitního centra probíhá rekonstrukce v rámci dotačních programů Jihočeského kraje a finančních prostředků obce Chlumany.Termín realizace projektu: 1.3.2021 – 30.7.2021
Příjemce dotace: Obec Chlumany, IČ: 00583022
Celkové náklady projektu: 579 225,21 Kč
Výše dotace: 463 380,00 Kč

MAS ŠUMAVSKO

2022 Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

V tomce 2022 proběhla již 6.etapa rekonstrukce domu čp.48.

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 1

2022 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje

V letošním roce jsme byli podpořeny neinvestiční dotací z KÚ Jihočeského kraje na nákup a doplnění výstroje JPO Chlumany pro nové členy ve výši 63 000,- Kč.

2022 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje 1

2022 Podpora školství z Dotačního programu Jihočeského kraje 2022

V letošním roce 2022 byla zahrada MŠ Chlumany vybavena přírodními a polytechnickými prvky na podporu vzdělávání dětí a rozvoje v rámci enviromentálního cítění z dotačního programu Podpora školství v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje.

2022 Podpora školství z Dotačního programu Jihočeského kraje 2022 1

2022 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje

V letošním roce byla obecní prodejna vybavena novým zařízením, tj. regály a prodejním pultem z dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje pro rok 2022.

2022 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji z KÚ Jihočeského kraje 1

3. 2023 Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2023

V roce 2023 schválil Jihočeský kraj Obci Chlumany ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace: z dotačního programu "Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2023" ve výši 59 286,- Kč na realizaci projektu "Organizace a propagace Chlumanského trhu včetně unikátní venkovské zahrady".

3. 2023 Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2023

4. 2023 Úprava návsi v obci Chlumany

Projekt: "Úprava návsi v obci Chlumany" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR administrované MAS Šumavsko, z.s.
Realizace projektu přispěla k většímu bezpečí při pohybu obcí. V současnosti není třeba vstupovat do vozovky, ale lze využít chodníků podél hlavní cesty.

publicita

Granty Jihočeského kraje 2008 - Autobusové čekárny Chlumany

Obsahem projektu je výměna dvou nevyhovujících autobusových čekáren. Jedna autobusová čekárna se nachází v centru obce, druhá se nachází u komunikace II.třídy č. 144 ve směru Vlachovo Březí - Husinec na křižovatce Chlumany-Budkov ("Kocanda")

Granty Jihočeského kraje 2008 - SDH Chlumany - příslušenství

Projekt řeší dovybavení SDH Chlumany nákupem požárního píslušenství : pákového rozdělovače, plastového sacího koše, hadic typu B a typu C.

Granty Jihočeského kraje 2008 - SDH Chlumany - příslušenství

Projekt řeší dovybavení SDH Chlumany nákupem požárního píslušenství : pákového rozdělovače, plastového sacího koše, hadic typu B a typu C.

Granty Jihočeského kraje 2008 - SDH Chlumany oprava požární techniky

Projekt zahrnuje opravu - zlepšení technického stavu a připravenosti požární vozidla a požární stříkačky SDH Chlumany.

Granty Jihočeského kraje 2008 - Vodojem Chlumany - zajištění zdravotní nezávadnosti vody včetně úpravy armaturní komory

Projekt řeší modernizaci a automatizaci dezifenkce vody v závislosti na na množství odebrané vody a úpravu potrubí v armaturní komoře.

Ministerstvo kultury 2009 - Staročeská konopiská

POV 2008 - Česká vesnice očima krajináře aneb projekt na zachování a obnovu tradiční venkovské zeleně - část I. - Historické centrum

Projekt zahrnuje úpravu a dosadbu zeleně a opravu vydlážděných ploch v historickém centru obce, kde se nachází kalpička a pomník padlým v 1.světové válce.

POV 2008 - Česká vesnice očima krajináře aneb projekt na zachování a obnovu tradiční venkovské zeleně - část II. - Historické centrum

Úprava prostoru nad kapličkou zahrnuje kamenické práce a sadovnické úpravy

PRV 2008 - Dopravní a technická infrastruktura

"Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí."

PRV 2008 - Dopravní a technická infrastruktura

PRV 2008 - Rekonstrukce Centra občanské vybavenosti

"Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí."

PRV 2008 - Rekonstrukce Centra občanské vybavenosti

Rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí a Chlumany – Husinec

Chlumany – Vlachovo Březí a Chlumany – Husinec

Rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí a Chlumany – Husinec

Rekonstrukce domu čp. 48

Roku 2016 obec Chlumany koupila nemovitost čp. 48 v k.ú. Chlumany. Od roku 2017 probíhá rekonstrukce tohoto domu v etapách za finanční podpory z dotačního Programu obnovy venkova z Jihočeského kraje.

Rekonstrukce domu čp. 48

Rekonstrukce domu čp.48

Rekonstrukce domu čp. 48 v letošním roce 2021 proběhla za podpory dotace z programu obnovy venkova ve výši 280 000,- Kč z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rekonstrukce domu čp.48

SFŽP 2009 - Rybník Chlumany

revitalizace rybníka, rekonstrukce hráze, bezpečnostní přepad

Obec

Chlumanské brambory

Chlumanské brambory

Svátek

Svátek má Vít

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Svatý Vít dává trávě pít.

  • V obraze, vím co se děje
  • AKTUÁLNÍ INFORMACE

    PŘÍMO VE VAŠEM TELEFONU

    Aktuální informace
  • KE STAŽENÍ

    ke stažení na play.google.com ke stažení na apple.apple.com