Obec Chlumany
Chlumany

Mateřská škola

Adresa

Chlumany 60
384 22 Vlachovo Březí

IČ: 70989966

telefon : 725 009 880

email: ms.chlumany@seznam.cz

Zaměstnanci

Mgr. Milada Kokšteinová
ředitelka MŠ

Mgr. Lucie Kašparová
zastupující ředitelka MŠ

 

Martina Šmrhová učitelka

Jana Hávová učitelka
 

Radka Mikešová
vedoucí kuchyně

Poslání MŠ

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb a věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Historie MŠ

MŠ v Chlumanech byla zřízena v roce 1975 a původně sídlila ve dvou bytových jednotkách bytového domu JZD Chlumany a navštěvovalo ji celkem 23 dětí. Od roku 1983 sídlí školka v samostatné budově MŠ, která je součástí komplexu, ve kterém se nachází obecní úřad, knihovna, prodejna potravin a hostinec. V současné době navštěvuje MŠ 14 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Hlavní program školy

Hlavním programem MŠ je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založené na principech uspokojování potřeb a zájmů rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program má název Jaro – léto – podzim – zima – v naší škole je to príma a vznikl na základě Rámcového programu pro MŠ. V rámci výchovného programu MŠ je aplikována ekologická výchova, při níž jsou využívány základní poznatky a vědomosti týkající se vztahů a souvislostí v životním prostředí. Ukázky témat v rámci třídního programu :

 • Jarní čarování
 • Léto, léto cos nám přineslo
 • Malíř jménem podzimek
 • Zima bílá nevěsta, spoustu sněhu přinesla

Přijímání dětí

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. V jarních měsících je každoročně proveden zápis dětí do MŠ. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ.

Denní režim MŠ

 • 6:15 - otevření MŠ
 • 6:15 - 8:15 - volné hry a činnost dětí rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou individuální, skupinové, společné
 • 8:15 - 8:30 - společné přivítání dne v "ranním kruhu"
 • 8:30 - 8:45 - dopolední svačina
 • 8:45 - 9:30 - výchovně-vzdělávací činnosti nabízené učitelkou
 • 9:30 - 11:30 - pobyt venku, v letních měsících již dříve od 9:15
 • 11:30 - 12:15- hygiena, oběd
 • 12:15 - 14:00 - ukládání dětí, poslech pohádky, odpočinek dětí, relaxace
 • 14:00 - 14:15 - odpolední svačina
 • 14:15 - 15:45 - volná hra, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích oblastech, spontánní a pohybové aktivity dětí
 • 15:45 - uzavření MŠ

Všechny další potřebné informace je možné získat u ředitelky MŠ paní Mgr. Lucie Kašparové na výše uvedeném telefonním čísle.

 • V obraze, vím co se děje
 • AKTUÁLNÍ INFORMACE

  PŘÍMO VE VAŠEM TELEFONU

  Aktuální informace
 • KE STAŽENÍ

  ke stažení na play.google.com ke stažení na apple.apple.com